ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ЦЕНТЪР НА "ПРИСТА ОЙЛ"
Публикувано от BMWPower-BG.net на 13 декември 2016 | Преглеждания: 529

Няма как сериозен производител да не разполага и с лаборатория за контрол на качеството. 

В следващите редове ще ви запознаем с дейността на Технологичният център на "Приста Ойл"

Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти  (ИЛН) на Приста Ойл  е един от най-модерните центрове в Европа, разполагащ с новопоколение технически средства за изпитване и измерване. Тук се изпитватнефтопродукти- смазочни масла,  смазочно-охлаждащи течности, течности за пътно транспортни средства, смазки и други. Лабораторията е разположена на територията на ЗСМ/Завод за смазочни  материали/ вгр.Русе, на  работна площ от 1000 кв.метра, с обособени 22 броя   самостоятелниработни помещения по предназначение и видове изпитвания: физикохимични, класификационни, електроизолационни, инструментални, аналитични, термоокислителни, елементен анализ (спектрометрия) и други.

ИЛН към  "Приста Ойл Холдинг" ЕАД е създадена през 1996 г. като самостоятелна структурна единица в компанията и е акредитирана от БългарскаСлужба за Акредитация през 1999 г. От 2003 г. тя е акредитирана в съответствие с изискванията на БДС EN ISO IEC 17025 с настоящ обхват на акредитация за изпитване на нефтопродукти: различни типове минерални масла, смазочно-охлаждащи течности, течности за пътно транспортни средства. Физикохимичните показатели на продуктите, обект на акредитация, се определят в съответствие стехническите изискванията на международните, европейските, регионалните и националните стандартизирани методи за изпитване (ISO, ASTM, IEC, EN, DIN, BS, и т.н).

Лабораторията успешно участва в организираните от ASTM, SGS-IIS и CHEVRON Междулабораторни сравнителниизпитвания и програми за пригодност (ILCP и LPTP)- това са програми както за професионална оценка, така и за оценка на компетентността на персонала.

Лабораторията на "Приста Ойл Холдинг" ЕАД е перфектният изпитвателен център. Услугите за изпитване на лабораторията се използват от много външни компании, които искат да се гарантира качеството на закупените или използвани от тях нефтопродукти.ИЛН често се явява и независим експерт в решаването на спорове, които понякога възникват между членовете на европейския пазар на смазочни материали.

В лабораторията се изпълняват над 150 български и международни стандартизирани методи за изпитване с калибрирани технически средства за изпитване и измерване. С развитието на автомобилостроенето и приемането на нови технически изисквания за смазочните материали се утвърждават нови методи за изпитване и ново поколение технически средства. Лабораторията се стреми да удовлетворява високите изисквания на клиентите си и да осигурява отлично качество на изпитванията, поддържайки най-добро оборудване.

 

Какви тестове не е възможно да бъдат направени в лабораторията?

Според ръководителя на лабораторията инж. Павлинка Димова, почти няма вид   лабораторно оборудване, който да липсва в лабораторията. Необходимостта от извършването надопълнителни тестове възниква рядко, тъй като те се изискват  от техническите характеристики само на много специфични продукти:

"Технологичния център на Приста Ойл поддържа обхват на  изпитване и анализ по съответни стандартизирани методи и продукти, удовлетворяващ изискванията на клиентите не само за България, но и в международен аспект. При необходимост, ние ползваме услугите на други международни лаборатории. През  последните  години клиенти на лабораторията  са и компании от други европейски страни. Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти  е оценена и  призната закомпетентна и професионална лаборатория на национално и международно ниво.”

Сертификати на лабораторията

Сертификати на лабораторията

Експресен контрол и как работи той

Г-жа Албена Василева, Ръководител отдел „Научни изследвания и развитие“:

"Много производители на масла осигуряват на своите клиенти услугата “експресен контрол на  работното масло”. Но трябва да се знае, че еднократната експертиза не дава поглед върху пълната картина. При липса на информация за сравнение, експресният контрол ще ви позволи само да разберете точно в какво състояние се намира маслото или смазочния материал към момента.  Но след няколко теста по време на работния период на маслото, може да се предскаже как реално работи продукта, кога работи  най-добре и кога започва интензивното му разрушаване. Изграден на базата на тези данни, индивидуалният график за рутинна смяна на маслата позволява на големи компании да спестят крупни суми.“

Всичко това не би било от голямо значение, ако не беше широката гама от лабораторни услуги, които гарантират качеството на продуктите Prista®. 

Ето някои от тях: 

Класификационни изпитвания

Тест  за определяне на нискотемпературния вискозитет на смазочни течности, измерен с вискозиметър на Брукфийлд.

Апарат за определяне на условния вискозитет на моторните масла при отрицателни температури -CCS (симулатор на студено стартиране).

 

Апарати заопределяне на различни показатели на трансформаторни масла.

Центрофуга за определяне на съвместимост на масла 

 

Апарат за определяне стабилност на механична деструкция на моторни и хидравлични масла

 

Стенд за тестване на действието на антизадиращи добавки в масла, работещи при високи натоварвания.

 

Спектрометричен отдел

 

       

Тук се извършва анализ за определяне съдържание на различни химични елементи на масла в експлоатация и на неработили продукти. В лабораторията има два ICP апарата: единият е предназначен за изпитване на масла, а вторият - за AdBlue (течност на водна основа).

     

Рентгенов спектрометър за определяне на съдържанието на сяра и други химични елементи.

 

 

Инфрачервени спектрометри за извършване мониторинг на масла в експлоатация, определяне съдържание на антиокислителни присадки в изолационни масла и идентификация на продукти.

 

 

Апарат MVR за изпитване на  моторни  масла в условия на ниски температури.

 

https://Oпределяне на въздухоотделителната способност на хидравлични масла.

Апарат за определяне на въздухоотделителната способност на хидравлични масла, масла за турбини и други.

 

 

На втория етаж се намира отделът за физикохимични анализи.

 

 

Определяне на кинематичен вискозитет на масла и други нефтопродукти при различни температури.

 

Апарат за определяне водоотделяща способност на масла.

 

   

Апарати за определяне на водоотделителна способност /деемулгиращи свойства/ на маслата 

 

 

Апарати за определяне на пенообразуващите свойства на маслата.

 

 

Инструментални изпитвания

 

Автоматичен апарат за определяне  на плътност и  относителна плътност.

 

UV- спектрометър за анализ на масла и течност AdBlue по различни показатели.

 

Апарат  за определяне на съдържанието на вода в масла

 

 

Автоматичен вискозиметър Stabinger за определяне  на вискозитет и плътност на маслата.

 

  

Апарат за определяне на  корозионното въздействие на антифризите върху различните метали. 

 

https://Стенд за проверка на окислителната способност на маслата с ротационен съд под налягане. Prista/Приста

Стенд за проверка на окислителната способност на маслата с ротационен съд под налягане.

 

 

Определяне на общо алкално и киселинно число на изпитвания продукт.

 

За повече информация посетете www.prista-oil.com

Последни теми
Facebook